Saimaannorppa 01Saimaannorppa makailee lepokivellä huhtikuun lopussa Niemisen matalassa Hiekkalahdessa, taustalla Sikosaari. Kuva: Martti KettunenSaimaannorpan suojelua varten tehty kalastusrajoitusasetus ja kalastusrajoitusten sopimuskausi päättyvät ensi vuonna. Norppakanta on edellisillä kausilla kasvanut ja myös jatkossa norppakannan kasvu on tavoitteena. Näin ollen suojelutoimenpiteitä tullaan jatkamaan myös seuraavalla viisivuotiskaudella.

Suojelutoimenpiteiden valmistelu on käynnistynyt mm. paikallisilla keskustelutilaisuuksilla, joista ensimmäinen toteutettiin tiistaina 25.8. Rääkkylässä. Tilaisuudessa kuultiin järjestäjien puolelta useita alustuksia, jonka jälkeen osanottajat jaettiin pienryhmiin, joissa osanottajat pääsivät esittämään omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan tulevien suojelutoimenpiteiden sisällöstä.

Keskeisimpiä esille tulleita asioita olivat mm. kalastusrajoitusten kesto, rajoitusalueiden rajaus sekä kannanotot puolesta ja vastaan koskien norpan suojelua. Paljon kannanottoja kuultiin myös vapaa-ajan asukkaiden tarpeesta verkkokalastukseen kesän alussa. Viime mainitusta oltiin hyvinkin erimielisiä, koska tänä päivänä monet ranta-asukkaat ovat luopuneet verkkokalastuksesta ja näkevät, että saimaannorpan esiintyminen omilla lähialueilla on tärkeä luontoarvo, jota tulee kaikin tavoin vaalia.

Kevään ja alkukesän kalasturajoitusten kestosta mielipiteet olivat varsin erilaisia. Tulevien rajoitusten osalta todettiin tärkeäksi mm. se, että rajoitusalueiden määrittelyssä noudatettaisiin yhtenäistä käytäntöä, ettei käy niin, että toinen lahti sisältyy rajoitusalueeseen ja naapurilahti ei.

Niemisen-Venturin osakaskunta on tärkeässä roolissa Saimaan pohjoisen alueen osalta ja edesauttamassa norpan leviämistä yhä pohjoisemmaksi. Osakaskuntana toivomme ennen kaikkea sitä, että tulevat rajoitustoimet vesialueellamme pohjautuvat asiantuntijoiden tietoon ja taitoon ja takaavat norpille hyvät elin- ja lisääntymisedellytykset mahdollistaen kuitenkin myös vapaa-ajan kalastuksen hyvässä sovussa saimaannorpan kanssa.