MOOTTORILIIKENNERAJOITUS

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen asettama maastoliikennelain 8 §:n mukainen moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskeva kielto oheisessa kartassa rajatulla jääpeitteisellä vesialueella 1.1.-15.4.

rajoitusalue