ALAMITAT:

 • Kuha 42cm
 • Kaikki rasvaevälliset järvitaimenet ja -lohet rauhoitettuja ympäri vuoden.
 • Rasvaevätön järvilohi vähintään 60cm. Rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana.
 • Rasvaevätön järvitaimen vähintään 50cm
 • Saaliskiintiö:
  Vapaa-ajankalastuksessa 1 rasvaevätön järvilohi / kalastaja / vuorokausi.
 • Harjus 35cm, rauhoitettu huhti-toukokuussa
 • Nieriä 60cm. Rauhoitettu kokonaan Vuoksen vesistöalueella syys-, loka- ja marraskuussa.
 • Tarkat pyyntimitat, rauhoitusajat ja saaliskiintiöt löytyvät Kalatalouden Keskusliiton sivuilta

PYYNTITEKNISET RAJOITUKSET

 • Kesällä ja talvella yli kolme (3) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm ja sitä harvemmilla verkoilla.
 • Pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli vähintään 80 mm.
 • Siian pyyntiaikaan 15.10.-15.11. pohjaverkoilla ei rajoituksia.
 • Verkkojen solmuvälirajoitukset eivät koske muikkuverkkoja.
 • Pinta- eli lohisiimakalastus on kielletty jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun saakka.

 PYYDYSTEN MERKINTÄ:

 • Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä.
 • Verkkojadat on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki). Pyydyksiin on merkittävä nimi ja yhteystiedot (osoite tai puhelinnumero). Pyydysmerkit on laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikköarvon mukainen määrä.
 • Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koenta-avannolle. Talvipyynnissä yli 10m pitkä pyydys ja halkaisijaltaan yli 40cm:n avannot on merkittävä 1,2m korkealla merkkisalolla (ei valkoinen) varustettuna vähintään 2cm:n heijastimella.

Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä valvojilla on oikeus luvattomien pyydysten takavarikointiin.

Katso myös Osakaskunnan päättämät kiellot ja muut määräykset, mm. norpparauhoitusalue >>