1. Yleistä

Toimintavuosi 2022 sujui pääpiirteittäin vuosikokouksen päättämän toimintasuunnitelman mukaisesti. Keskeisiä toiminnan painopistealueita olivat:

 • Vesialueiden kunnossapito ja kehittäminen
 • Norpan suojelu sen eri muodoissaan
 • Tauko- ja virkistyspaikkojen ylläpito ja kehittäminen

2. Hallinto

Varsinainen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.3.2022 Kokoukseen osallistui 10 henkilöä.

Kokouksen valittua hoitokunnan erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet jäsenet hoitokunnan kokoonpano oli seuraava:

 • Tapani Mikkonen (varajäsen Risto Kuusela)
 • Ari Mikkonen (varajäsen Harri Mikkonen)
 • Erkki Pykäläinen (varajäsen Asser Lintunen)
 • Mauri Tuttavainen (varajäsen Matti Lahtinen)

Toiminnantarkastaja Martti Kettunen.

Hoitokunta valitsi puheenjohtajakseen Tapani Mikkosen ja varapuheenjohtajaksi Erkki Pykäläisen. Hoitokunnan kokouksia oli vuoden 2022 aikana yhteensä 5 kpl, sekä lisäksi pienempiä palavereita.

Osakaskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoiti Kaija Turunen.

3. Myydyt pyydysmerkit

Myyntitulot myydyistä pyydysmerkeistä ja sorsastusluvista olivat yhteensä 1124,20 €.

Lupia myivät Lähikauppa Kompakka (700,20) sekä Pekka Parviainen Niemisessä (400,00). Kalastus oli lähinnä vapaa-ajan kalastusta.

4. Istutukset

Toimintavuonna ei suoritettu istutuksia

5. Rajoitukset

Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa tehty sopimus kalastusrajoituksesta norpan suojelemiseksi ajalla 15.42021–14.4.2026.

Osakaskunnan saama korvaus v. 2022 oli 5296,45 tai Maa- ja metsätalousministeriön vuosittain vahvistaman korvaustason mukaisesti. Korvaus maksetaan vuosittain 2021–2025 (5 kertaa)

Osakaskunta on ollut yhteistyössä Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen kanssa norpan suojelun tehostamiseksi. Osakaskunnan alueelle keskittyy pohjoisen Saimaan tärkein norppa-alue, jolle ELY-keskus päätti moottoriliikennerajoituksesta jääpeitteisenä aikana 1.1.–15.4.

Muutoin kalastusta koskevat luvat ja yleiset rajoitukset ovat nähtävissä osakaskunnan kotisivuilla kohdassa Luvat.

6. Kalastuksen valvonta

Osakaskunnalla ei ollut kertomusvuonna omia kalastuksen valvojia.

7. Muu toiminta ja talkootyö

Kaikkien taukokotien ylläpitoon panostettiin kesän aikana mm. seuraavasti:

 • Laitasaaren kodalle tehtiin suojakäsittely, lisäksi tehtiin ulkotulipaikka ja raivattiin ympäristöä.
 • polttopuuvarastoja täydennettiin
 • siivottiin ja raivattiin kotien pihapiiriä ja sisätiloja
 • WC:t huollettiin
 • Toropaisen saaren peruskunnostustyöt aloitettiin purkamalla vanha sauna. Hankittiin laituri ja tulisija ulos.

Taukokotien jätehuollossa on siirrytty huoltoresurssien vähäisyyden vuoksi käytäntöön, jota noudatetaan autiomajoilla eli ”minkä tuot, sen myös viet”. Periaate on hyväksi havaittu ja toimii kohtuullisen hyvin.

Joki- Hautalempien vesistötilan parantamiseksi on laitettu yhdessä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alulle selvitystyö. Selvitystyö tehdään keväällä, sulanmaan aikaan 2022. Tähän saadaan 50 % tuki. Selvitystyö on vielä kesken, raportti saataneen kesään mennessä.

Vehkalahden kunnostustyöt alkoivat kesällä 2022 ja ne saataneen loppuun kesällä 2023.

Varsinainen kunnostus em. alueiden osalta päätetään, kun selvitystyö on valmistunut.

8. Talous

Merkittävimmät tulot osakaskunnalla olivat:

 • norppatuki 5296,45 €
 • pyydysmerkkien myynti 1124,20 €

Vuonna 2022 osakaskunnalla ei ollut poikkeuksellisia menoja, lukuun ottamatta Toropaisen saaren kunnostamista.

Tarkempi tilikohtainen erittely on esitetty osakaskunnan tilinpäätöksessä.

 

Tapani Mikkonen
Hoitokunnan puheenjohtaja