1. Yleistä

Toimintavuosi 2019 sujui pääpiirteittäin vuosikokouksen päättämän toimintasuunnitelman mukaisesti. Keskeisiä toiminnan painopistealueita olivat:

 • Vesialueiden kunnossapito ja kehittäminen
 • Norpan suojelu sen eri muodoissaan
 • Tauko- ja virkistyspaikkojen ylläpito ja kehittäminen

2. Hallinto

Varsinainen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 7.3.2019. Kokoukseen osallistui 12 osakasta. Kokouksen valittua hoitokunnan erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet jäsenet hoitokunnan kokoonpano oli seuraava:

 • Martti Kettunen (varajäsen Risto Kuusela)
 • Ari Mikkonen (varajäsen Harri Mikkonen)
 • Erkki Pykäläinen (varajäsen Timo Muhonen)
 • Mauri Tuttavainen (varajäsen Matti Lahtinen)

Hoitokunta valitsi puheenjohtajakseen Erkki Pykäläisen ja varapuheenjohtajaksi Ari Mikkosen.

Hoitokunnan kokouksia oli vuoden 2019 aikana yhteensä 3 kpl.

Osakaskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoiti Kaija Turunen.

Oriveden kalastusalueen sääntömääräisiin kokouksiin osallistui hoitokunnan puheenjohtaja.

3. Myydyt pyydysmerkit

Myyntitulot myydyistä pyydysmerkeistä ja sorsastusluvista olivat yhteensä 736,80 €. Lupia myivät Lähikauppa Kompakka sekä Pekka Parviainen Niemisessä. Kalastus olilähinnä vapaa-ajan kalastusta.

4. Istutukset

Toimintavuonna istutettiin siikaa 1.500 eurolla n. 6.000 kpl

5. Rajoitukset

Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa tehty sopimus kalastusrajoituksesta norpan suojelemiseksi ajalla 15.4-30.6. on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Osakaskunta on ollut yhteistyössä Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen kanssa norpan suojelun tehostamiseksi. Osakaskunnan alueelle keskittyy pohjoisen Saimaan tärkein norppa-alue, jolle Ely-keskus päätti moottoriliikennerajoituksesta jääpeitteisenä
aikana 1.1.-15.4.

Muutoin kalastusta koskevat luvat ja yleiset rajoitukset ovat nähtävissä osakaskunnan
kotisivuilla kohdassa Luvat.

6. Kalastuksen valvonta

Osakaskunnalla ei ollut kertomusvuonna omia kalastuksen valvojia.

7. Muu toiminta ja talkootyö

Vuosittaiset pilkkikisat järjestettiin 7.4.2019 Iitan saaren ympäristössä yhteistyössä Niemisen Seudun Metsästysyhdistyksen kanssa. Osanottajia oli 30 henkilöä. Kaikkien taukokotien ylläpitoon panostettiin kesän aikana mm. seuraavasti:

 •  polttopuuvarastoja täydennettiin
 • siivottiin ja raivattiin kotien pihapiiriä ja sisätiloja
 • WC:t huollettiin

Taukokotien jätehuollossa on siirrytty huoltoresurssien vähäisyyden vuoksi käytäntöön, jota noudatetaan autiomajoilla eli ”minkä tuot, sen myös viet”. Periaate on hyväksi havaittu ja toimii kohtuullisen hyvin.

8. Talous

Merkittävimmät tulot osakaskunnalla olivat:

 • norppatuki 3599 €
 • pyydysmerkkien myynti 736 €

Vuonna 2019 osakaskunnalla ei ollut poikkeuksellisia menoja. Tarkempi tilikohtainen erittely on esitetty osakaskunnan tilinpäätöksessä.

Erkki Pykäläinen
Hoitokunnan puheenjohtaja