1. Yleistä

Toimintavuosi 2018 sujui pääpiirteittäin vuosikokouksen päättämän toimintasuunnitelman mukaisesti. Keskeisiä toiminnan painopistealueita olivat:

 • Vesialueiden kunnossapito ja kehittäminen
 • Norpan suojelu sen eri muodoissaan
 • Tauko- ja virkistyspaikkojen ylläpito ja kehittäminen

2. Hallinto

Varsinainen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2018. Kokoukseen osallistui 8 osakasta. Kokouksen valittua hoitokunnan erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet jäsenet hoitokunnan kokoonpano oli seuraava:

 • Martti Kettunen (varajäsen Risto Kuusela)
 • Ari Mikkonen (varajäsen Harri Mikkonen)
 • Erkki Pykäläinen (varajäsen Timo Muhonen)
 • Mauri Tuttavainen (varajäsen Jouko Vänskä)

Hoitokunta valitsi puheenjohtajakseen Martti Kettusen ja varapuheenjohtajaksi Erkki Pykäläisen.

Hoitokunnan kokouksia oli vuoden 2018 aikana yhteensä 3 kpl.

Osakaskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoiti Kaija Turunen.

Oriveden kalastusalueen sääntömääräisiin kokouksiin osallistui hoitokunnan puheenjohtaja.

3. Myydyt pyydysmerkit

Myyntitulot myydyistä pyydysmerkeistä ja sorsastusluvista olivat yhteensä 717,20 €. Lupia myivät Lähikauppa Kompakka sekä Pekka Parviainen Niemisessä. Kalastus oli lähinnä vapaa-ajan kalastusta.

4. Istutukset

Toimintavuonna ei osakaskunnan toimesta suoritettu kalojen istutuksia.

5. Rajoitukset

Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kalastusrajoituksesta norpan suojelemiseksi ajalla 15.4-30.6. on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Osakaskunta on ollut yhteistyössä Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen kanssa norpan suojelun tehostamiseksi. Osakaskunnan alueelle keskittyy pohjoisen Saimaan tärkein norppa-alue, jolle Ely-keskus päätti moottoriliikennerajoituksesta jääpeitteisenä aikana 1.1.-15.4.

Muutoin kalastusta koskevat luvat ja yleiset rajoitukset ovat nähtävissä osakaskunnan kotisivuilla kohdassa Luvat.

6. Kalastuksen valvonta

Osakaskunnalla ei ollut kertomusvuonna omia kalastuksen valvojia.

7. Muu toiminta ja talkootyö

Vuosittaiset pilkkikisat järjestettiin 31.3.2018 Iitan saaren ympäristössä yhteistyössä Niemisen Seudun Metsästysyhdistyksen kanssa. Osanottajia oli noin 40 henkilöä.

Kesän aikana rakennettiin talkoilla laiturit sekä Laitasaareen että Iitan saareen veneilijöiden rantautumisen helpottamiseksi.

Kaikkien taukokotien ylläpitoon panostettiin kesän aikana mm. seuraavasti:

 • polttopuuvarastoja täydennettiin
 • siivottiin ja raivattiin kotien pihapiiriä ja sisätiloja
 • WC:t huollettiin

Taukokotien jätehuollossa on siirrytty huoltoresurssien vähäisyyden vuoksi käytäntöön, jota noudatetaan autiomajoilla eli ”minkä tuot, sen myös viet”. Periaate on hyväksi havaittu ja toimii kohtuullisen hyvin.

Laitasaaressa pidettiin syystalkoot 22.9. kauden päätteeksi.

8. Talous

Merkittävimmät tulot osakaskunnalla olivat:

 • norppatuki 3599 €
 • pyydysmerkkien myynti 717 €

Vuonna 2018 osakaskunnalla ei ollut poikkeuksellisia menoja.

Tarkempi tilikohtainen erittely on esitetty osakaskunnan tilinpäätöksessä.

9. Muuta

Osakaskunta on tukenut aiempina vuosina taloudellisesti Niemisen ja Sintsin seudun kyläyhdistys ry:tä sen ponnisteluissa Kylmäpohjan lahden vesialueen kunnostamisessa. Yhteistyön tuloksena vesialueen virtauksia estänyt maapenger on saatu poistetuksi, ruovikoita niitetty useampana vuonna ja uimarannasta on tullut uimakelpoinen.

 

Martti Kettunen
Hoitokunnan puheenjohtaja