niitettykylmapohja esikatseluTämänkesäiset niitot Kylmäpohjan rannassa suoritettiin suunnitelman mukaisesti 24.7. - 6.8. välisenä aikana. Uimaranta kunnostettiin kokonaan, ja myös aallonmurtajatöyrään vasemmanpuoleista aluetta niitettiin. Kyläyhdistyksen hallinnoiman niittourakan toteutti rääkkyläläinen yrittäjä Mikko Hirvonen. Niittoalue oli kokonaisuudessaan seitsemän hehtaarin suuruinen.

YLE Pohjois-Karjala uutisoi niitoista 4.8.2015.

Osakaskunnan ja yhteistyökumppaneiden toteuttama rantakalailta toteutettiin lauantai-iltana 25.7. Tapahtumaan osallistui n. 50 henkeä. Rantakalan valmisti vanhalla rutiinilla Raimo Kinnunen ja hyvältä se tuntui maistuvan vieraille. Pullakahvit juotiin päälle ja kuunneltiin Pekka Sallisen esittämää "rantakalamusiikkia" muun seurustelun lomassa. Ja pisteenä iin päälle ihailtiin kauniissa ilta-auringossa kylpevää avaraa Kylmäpohjan lahtea, josta enimmät ruovikot olivat lähteneet.

Kiitokset niin vieraille kuin tilaisuuden onnistumiseen vaikuttaneille talkoolaisille!

rantakala1 esikatselu rantakala2 esikatselu rantakala3 esikatselu rantakala4 esikatselu

Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistyksen hallinnoimat Kylmäpohjan rannan kunnostustoimet jatkuivat 24.7.2015 ruovikoiden niitolla. Niitoista vastaa yrittäjä Mikko Hirvonen, ja ne kestävät noin viikon ajan. Ensimmäisenä niittopäivänä puhdistettiin uimaranta, apumiehenä toimi Leo Honkanen.

Aiemmin tehtyihin kunnostustoimiin voit tutustua kyläyhdistyksen sivuilla.

ruovikonniitto1 esikatselu ruovikonniitto2 esikatselu ruovikonniitto3 esikatseluruovikonniittosuunnitelma esikatselu

Kylmäpohjan rannassa järjestetään lauantaina 25.7.2015 klo 18 alkaen rantakala-ilta. Tilaisuuden järjestävät yhdessä Niemisen-Venturin Osakaskunta, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry sekä Niemisen Seudun Metsästysyhdistys ry.

Tervetuloa!

laitasaaren kota6 esikatselu
laitasaaren kota7 esikatselu

laitasaaren kota5 esikatselu Kotaprojekti käynnistettiin viime syksynä raivaus- ja perustustöillä. Työt tehtiin talkoilla, joita oli kolmet. Kevättalvella rakennusmateriaalit siirrettiin saareen ja rakentamaan päästiin loppukeväästä. Alkuvuoden yhdeksän talkoopäivän tuloksena kota ympäristöineen valmistui tänään 1.7., kun viimeiset maalaus-, viimeistely- ja raivaustoimenpiteet saatiin suoritetuksi.

Suuret kiitokset talkooporukalle, jota oli työssä tilanteesta riippuen 3-5 henkilöä!

Talkooporukat ovat jo useaan otteeseen testanneet makkaranpaistoa kodassa ja hyvinhän se sujuu. Toivotamme lämpimästi muutkin osakaskunnan ihmiset — samoin kuin kalastajat ja retkeilijät — tutustumaan uuteen retkikohteeseemme Laitasaareen. Suuremmallakin veneellä pääsee hienosti rantautumaan.

Tervetuloa!

Kevään varsinaisen kokouksen päätösten toimeenpano lykkääntyi kahdella kuukaudella oikaisuvaateen vuoksi. Osakaskuntamme jäsenet Seppo Vanhanen, Kauko Pirinen ja Teuvo Pirinen tekivät lakiasiaintoimiston välityksellä kevätkokouksestamme oikaisuvaatimuksen, jossa he vaativat muun muassa seuraavaa:

  • Osakaskunnan varsinainen kokous 26.3.2015 todetaan kutsutuksi koolle virheellisesti ja siten kaikki siinä tehdyt päätökset pätemättömiksi.
  • Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään uudestaan niin, että kutsu siihen toimitetaan osakaskunnan sääntöjen mukaisella tavalla.
  • Osakaskunta korvaa oikaisuvaatimuksen tekijöille heille oikaisuvaatimuksen tekemisestä aiheutuneet kulut 310 €:lla

Lue oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan >>

Hoitokunta laati vastineen oikaisuvaatimukseen kokouksessaan 21.4.2015 ja totesi yksimielisesti mm. seuraavaa:

  • Osakaskunnan 26.3.2015 pidetty kokous on kutsuttu koolle asianmukaisesti ja kokous on todennut sen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja näin ollen kaikki sen päätökset, jotka on lisäksi tehty yksimielisesti, ovat lainmukaisia ja päteviä.
  • Osakaskunnan varsinaista kokousta ei kutsuta koolle kyseisen oikaisuvaatimuksen johdosta.
  • Osakaskunnalla ei ole minkäänlaisia korvausvastuita yksittäisten osakaskunnan osakkaiden vaateiden suhteen.

Lue hoitokunnan vastine kokonaisuudessaan >>

Lainmukaisten valitusaikojen määräajat ovat nyt umpeutuneet ja näin ollen oikaisuvaade on rauennut. Varsinaisen kokouksen päätökset ovat saaneet lainvoiman ja niiden toimeenpanoa voidaan nyt jatkaa.

Puheenjohtaja

Hoitokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 21.4.2015 ja päätettiin seuraavista henkilövalinnoista:

  • hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Martti Kettunen
  • hoitokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Jyrki Hirvonen
  • hoitokunnan muut jäsenet ovat Ari Mikkonen ja Mauri Tuttavainen

Laitasaareen rakennettavan kodan rakennustarvikkeet siirrettiin saareen 13.3.2015. Varsinaiset kokoamis- ja rakennustyöt käynnistettiin talkoilla 13.4.2015.

laitasaaren kota1 esikatselu laitasaaren kota2 esikatselu laitasaaren kota3 esikatselu laitasaaren kota4 esikatselu

pilkkikilpailut2 esikatselupilkkikilpailut1 esikatseluPerinteiset pilkkikilpailut järjestettiin yhteistyössä Niemisen Seudun Metsästysyhdistyksen kanssa Iitansaaren ympäristössä. Sää oli loistava ja jäätkin vielä riittävän vahvoja. Osanottajia oli vajaa kolmekymmentä. Saalistakin saatiin, mutta tärkeintä lienee kaikille ollut hieno sää, kahvittelu ja makkaranpaisto sekä yhdessäolo.

Kevään osakaskunnan kokous pidettiin Niemisen Urheilutalolla 26.3.2015. Kokouksessa oli läsnä 16 kokousedustajaa. Kokouksen pöytäkirjan löydät valikosta: Hallinto > Kokouspöytäkirja