Niemisen Urheilutalolle lauantaina 2.7.2016 klo 14-18

Ohjelma:

Tietoa ajankohtaisista aiheista

  • osakaskunnan toiminnasta ja kalastukseen liittyvistä asioista
  • kyläyhdistyksen toiminnasta ja Kylmäpohjan uimarannan kunnostuksista
  • riistanhoitoon liittyvistä asioista
  • kylän pelastusryhmän toiminnasta

Tarjoilua: paistetut muikut ja pullakahvit

Vapaata yhdessäoloa, kilpailuja, arpajaiset

Puhvetti: muurinpohjalettuja, grillimakkaraa ja virvokkeita

Lapsille omaa ohjelmaa

Tanssia: Yhtye Pekka, Pertti, Anna-Liisa ja Ari

 

Järjestäjinä:

Niemisen-Venturin Osakaskunta, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry,

Niemisen Seudun Metsästysyhdistys ry, Niemisen Urheilijat ry ja Sintsin Marttayhdistys ry

 

Toimintasuunnitelman mukaisesti kevään talkooponnistus oli Laitasaaren kodan pihapiiriin siirrettävä huoltorakennus, johon siirtoon lupa saatiin Metsähallitukselta. Siirto, vaikka matkaa oli vain noin 200 m, oli melkoisen työläs. Neljien talkoiden jälkeen alkaa näyttää jokseenkin valmiilta. Suurkiitokset kaikille ahkerille talkoolaisille, joiden ansiosta projekti onnistui!

laitasaaren huoltorakennus 1laitasaaren huoltorakennus 2laitasaaren huoltorakennus 3laitasaaren huoltorakennus 4laitasaaren huoltorakennus 5

Metsähallitus kutsuu kalastajat ja kalavesien omistajat keskustelutilaisuuteen Rääkkylän kunnantalon valtuustosaliin 7.6.2016 klo 17 alkaen. Aiheena on Oriveden-Pyhäselän Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen, johon toivotaan alueella kalastavien, kalavesien omistajien, osakaskuntien ja kaupallisten kalastajien näkemyksiä ja kokemuksia suunnitelmaa laativien tueksi.

Tilaisuudessa on mahdollista keskustella myös uuden kalastuslain sekä saimaannorpan suojelemiseksi voimaan tulleiden kalastusrajoitusten vaikutuksista alueella.

Lisää tietoa hoidon ja käytön suunnittelusta on Metsähallituken verkkosivuilla osoitteessa www.metsa.fi/hks

Kalasturajoitussopimuksen valmisteluvaiheessa esitimme Pohjois-Savon Ely-keskukselle, että Piimälahden ottaminen sopimuksen piiriin ei ole tarkoituksenmukaista saimaannorpan suojelun näkökulmasta. Toivettamme ei kuitenkaan siinä vaiheessa otettu huomioon, ja sopimus tehtiin Ely-keskuksen edellyttämällä tavalla.

Valtioneuvoston 15.4.2016 voimaan astuneessa asetuksessa koskien kalastusrajoituksia Saimaalla toiveemme kuitenkin on otettu huomioon.

Tiistaina 18.4. käydyn neuvottelun tuloksena on sovittu Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa, että sopimuksessamme olevaa kalastusrajoitusaluetta muutetaan niin, että se vastaa asetuksen mukaista aluetta eli Piimälahti jää rajoitusten ulkopuolelle.

 

Hoitokunta

Saimaannorpan pesintä onnistui tänä talvena ennakoitua paremmin. Jänisselän - Oriveden alueelle syntyi neljä kuuttia. Nyt kun verkkokielto kuuttien suojelemiseksi astui voimaan, on tärkeää tarkistaa myös katiskojen kunto. Katiskan nieluun tulee asettaa rajoittimet vaikkapa nippusitein niin, ettei nielun aukko ylitä 150 mm. Näillä toimenpiteillä varmistetaan se, että kuutit saavat rauhassa kasvaa niin suuriksi, että pärjäävät ja voivat hyvin vesillämme.

Muistathan myös, että Suomen luonnonsuojeluliiton "Vaihda verkot katiskaan" - tapahtuma on Liperin torilla 23.4. ja tilaisuudessa jaetaan ilmaiseksi 100 kpl Weke - katiskoita.

Ilmassa oli urheilujuhlan tuntua, kun noin 40 innokasta pilkkijää suunnisti Piimälahden jäälle kalaonneaan koettamaan. Leppoisa kevätsää suosi tapahtumaa ja kolmetuntisen kilpailun voittajiksi pilkkivät Veijo Vänskä (miehet), Sirkka Kinnunen (naiset) ja Leevi Pippuri (nuoret). Kilpailun suurin kala, 585 gramman painoinen säyne, tarttui Mikko-Veli Hirvosen pilkkiin.

Kisajärjestelyistä ja tarjoiluista vastasivat Niemisen Seudun Metsästysyhdistys, Niemisen - Venturin Osakaskunta ja Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys.

pilkkikilpailut2016 1pilkkikilpailut2016 2pilkkikilpailut2016 3pilkkikilpailut2016 4

Kilpailutulokset

Osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2016 Niemisen Urheilutalolla. Läsnä oli 15 henkilöä. Sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi päätettiin osakaskunnan sääntöjen muutoksista sekä norppasopimuksen uudistamisesta.

Tarkemmat tiedot kokouspöytäkirjasta: Hallinto > Kokouspöytäkirja

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää 23.4.2016 osana Saimaannorppa-LIFE – hanketta jo perinteisen ”Vaihda verkot katiskaan” -tapahtuman tänä vuonna Pohjois-Karjalassa. Kohdealueeksi on valikoitunut Liperin-Rääkkylän alue, tapahtumapaikkana Liperin tori.

Tapahtumassa jaetaan 100 kpl Weke-katiskoita paikallisten osakaskuntien jäsenille, joiden toivotaan jollain tavoin voivan osoittaa jäsenyytensä. Tämä siksi, että haluamme katiskoiden todella päätyvän käyttöön Saimaalla.

Katiskan saaja allekirjoittaa sopimuksen verkkokalastuksen välttämisestä ja antaa yhteystietonsa myöhempää kyselyä varten.

Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri toivottaa Sinut tervetulleeksi tapahtumaan!

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut käynnistää Oriveden-Pyhäselän Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen yhdessä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten kanssa. Natura-alueen valtion maat on perustettu Oriveden-Pyhäselän luonnonsuojelualueeksi valtioneuvoston asetuksella. Hoito- ja käyttösuunnitelma toimii pohjana myöhemmin laadittavalle Oriveden-Pyhäselän luonnonsuojelualueen järjestyssäännölle.

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Suunnitelman tavoitteena on tunnistaa ja sovittaa yhteen Natura-alueen keskeiset luonto- ja käyttöarvot sekä hoidon ja käytön tarpeet niin, että luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojelun sekä virkistys- ja muun käytön näkökulmat tulevat huomioonotetuiksi.

Saimaannorppa on Oriveden-Pyhäselän Natura-alueen tärkeä suojeluperuste, joten suunnitelman keskeisenä tavoitteena on saimaannorpan elinolojen ja pesimärauhan turvaaminen.

Hoito-ja käyttösuunnitelma laaditaan osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti alueen käyttäjiä ja eri intressitahoja kuunnellen. Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:llä on oma edustajansa kyseisessä yhteistyöryhmässä.

Lisää aiheeseen liittyvää mielenkiintoista tietoa löydät Metsähallituksen sivuilta.

puutalkoot2 esikatselupuutalkoot1 esikatseluSuetsin laavun kehno polttopuutilanne korjaantui vauhdilla, kun kahdeksan riuskaa ja ahkeraa talkoolaista koneineen ja kärryineen tarttuivat toimeen. Alueella olleet puureservit sahattiin, pilkottiin ja pinottiin ja polttopuita riittänee nyt pitkälle tulevaisuuteen.

Suuret kiitokset mukana olleille!