Saimaannorpan pesintä onnistui tänä talvena ennakoitua paremmin. Jänisselän - Oriveden alueelle syntyi neljä kuuttia. Nyt kun verkkokielto kuuttien suojelemiseksi astui voimaan, on tärkeää tarkistaa myös katiskojen kunto. Katiskan nieluun tulee asettaa rajoittimet vaikkapa nippusitein niin, ettei nielun aukko ylitä 150 mm. Näillä toimenpiteillä varmistetaan se, että kuutit saavat rauhassa kasvaa niin suuriksi, että pärjäävät ja voivat hyvin vesillämme.

Muistathan myös, että Suomen luonnonsuojeluliiton "Vaihda verkot katiskaan" - tapahtuma on Liperin torilla 23.4. ja tilaisuudessa jaetaan ilmaiseksi 100 kpl Weke - katiskoita.

Ilmassa oli urheilujuhlan tuntua, kun noin 40 innokasta pilkkijää suunnisti Piimälahden jäälle kalaonneaan koettamaan. Leppoisa kevätsää suosi tapahtumaa ja kolmetuntisen kilpailun voittajiksi pilkkivät Veijo Vänskä (miehet), Sirkka Kinnunen (naiset) ja Leevi Pippuri (nuoret). Kilpailun suurin kala, 585 gramman painoinen säyne, tarttui Mikko-Veli Hirvosen pilkkiin.

Kisajärjestelyistä ja tarjoiluista vastasivat Niemisen Seudun Metsästysyhdistys, Niemisen - Venturin Osakaskunta ja Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys.

pilkkikilpailut2016 1pilkkikilpailut2016 2pilkkikilpailut2016 3pilkkikilpailut2016 4

Kilpailutulokset

Osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2016 Niemisen Urheilutalolla. Läsnä oli 15 henkilöä. Sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi päätettiin osakaskunnan sääntöjen muutoksista sekä norppasopimuksen uudistamisesta.

Tarkemmat tiedot kokouspöytäkirjasta: Hallinto > Kokouspöytäkirja

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää 23.4.2016 osana Saimaannorppa-LIFE – hanketta jo perinteisen ”Vaihda verkot katiskaan” -tapahtuman tänä vuonna Pohjois-Karjalassa. Kohdealueeksi on valikoitunut Liperin-Rääkkylän alue, tapahtumapaikkana Liperin tori.

Tapahtumassa jaetaan 100 kpl Weke-katiskoita paikallisten osakaskuntien jäsenille, joiden toivotaan jollain tavoin voivan osoittaa jäsenyytensä. Tämä siksi, että haluamme katiskoiden todella päätyvän käyttöön Saimaalla.

Katiskan saaja allekirjoittaa sopimuksen verkkokalastuksen välttämisestä ja antaa yhteystietonsa myöhempää kyselyä varten.

Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri toivottaa Sinut tervetulleeksi tapahtumaan!

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut käynnistää Oriveden-Pyhäselän Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen yhdessä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten kanssa. Natura-alueen valtion maat on perustettu Oriveden-Pyhäselän luonnonsuojelualueeksi valtioneuvoston asetuksella. Hoito- ja käyttösuunnitelma toimii pohjana myöhemmin laadittavalle Oriveden-Pyhäselän luonnonsuojelualueen järjestyssäännölle.

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Suunnitelman tavoitteena on tunnistaa ja sovittaa yhteen Natura-alueen keskeiset luonto- ja käyttöarvot sekä hoidon ja käytön tarpeet niin, että luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojelun sekä virkistys- ja muun käytön näkökulmat tulevat huomioonotetuiksi.

Saimaannorppa on Oriveden-Pyhäselän Natura-alueen tärkeä suojeluperuste, joten suunnitelman keskeisenä tavoitteena on saimaannorpan elinolojen ja pesimärauhan turvaaminen.

Hoito-ja käyttösuunnitelma laaditaan osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti alueen käyttäjiä ja eri intressitahoja kuunnellen. Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:llä on oma edustajansa kyseisessä yhteistyöryhmässä.

Lisää aiheeseen liittyvää mielenkiintoista tietoa löydät Metsähallituksen sivuilta.

puutalkoot2 esikatselupuutalkoot1 esikatseluSuetsin laavun kehno polttopuutilanne korjaantui vauhdilla, kun kahdeksan riuskaa ja ahkeraa talkoolaista koneineen ja kärryineen tarttuivat toimeen. Alueella olleet puureservit sahattiin, pilkottiin ja pinottiin ja polttopuita riittänee nyt pitkälle tulevaisuuteen.

Suuret kiitokset mukana olleille!

niitettykylmapohja esikatseluTämänkesäiset niitot Kylmäpohjan rannassa suoritettiin suunnitelman mukaisesti 24.7. - 6.8. välisenä aikana. Uimaranta kunnostettiin kokonaan, ja myös aallonmurtajatöyrään vasemmanpuoleista aluetta niitettiin. Kyläyhdistyksen hallinnoiman niittourakan toteutti rääkkyläläinen yrittäjä Mikko Hirvonen. Niittoalue oli kokonaisuudessaan seitsemän hehtaarin suuruinen.

YLE Pohjois-Karjala uutisoi niitoista 4.8.2015.

Osakaskunnan ja yhteistyökumppaneiden toteuttama rantakalailta toteutettiin lauantai-iltana 25.7. Tapahtumaan osallistui n. 50 henkeä. Rantakalan valmisti vanhalla rutiinilla Raimo Kinnunen ja hyvältä se tuntui maistuvan vieraille. Pullakahvit juotiin päälle ja kuunneltiin Pekka Sallisen esittämää "rantakalamusiikkia" muun seurustelun lomassa. Ja pisteenä iin päälle ihailtiin kauniissa ilta-auringossa kylpevää avaraa Kylmäpohjan lahtea, josta enimmät ruovikot olivat lähteneet.

Kiitokset niin vieraille kuin tilaisuuden onnistumiseen vaikuttaneille talkoolaisille!

rantakala1 esikatselu rantakala2 esikatselu rantakala3 esikatselu rantakala4 esikatselu

Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistyksen hallinnoimat Kylmäpohjan rannan kunnostustoimet jatkuivat 24.7.2015 ruovikoiden niitolla. Niitoista vastaa yrittäjä Mikko Hirvonen, ja ne kestävät noin viikon ajan. Ensimmäisenä niittopäivänä puhdistettiin uimaranta, apumiehenä toimi Leo Honkanen.

Aiemmin tehtyihin kunnostustoimiin voit tutustua kyläyhdistyksen sivuilla.

ruovikonniitto1 esikatselu ruovikonniitto2 esikatselu ruovikonniitto3 esikatseluruovikonniittosuunnitelma esikatselu

Kylmäpohjan rannassa järjestetään lauantaina 25.7.2015 klo 18 alkaen rantakala-ilta. Tilaisuuden järjestävät yhdessä Niemisen-Venturin Osakaskunta, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry sekä Niemisen Seudun Metsästysyhdistys ry.

Tervetuloa!