Metsähallituksen erävalvojat löysivät jälleen laittoman verkkojatan vesialueeltamme. Asian selvittely on annettu viranomaisten selvitettäväksi.

Tällaiset uutiset ovat todella ikäviä norpan suojelun näkökulmasta sekä osakaskuntamme imagon kannalta.

Niiden kalastajien, jotka suhtautuvat näin leväperäisesti suojelusäädöksiin, olisi nyt syytä ryhdistäytyä, koska tällaisten tapausten ilmitulo tulee entisestään vaikeuttamaan rauhoitusalueita koskevia neuvotteluja.

Kevättalkoot Petäjäluodon kodalla sekä Iitan kodalla pidettiin tiistaina 28.5. Seitsemän talkoolaista sai aikaan mm.:

Petäjäluoto:

  •  saaren raivausta ja roskien polttoa
  •  polttopuiden tekoa
  •  kodan pöytätason ja penkkien pintakäsittelyä
  •  WC:n tyhjennystä ja siistimistä
  •  pidettiin hoitokunnan kokous 
  •  grillattiin makkaraa  ja kahviteltiin

Tarkoitus oli myös selvitellä vanhaa puutavarapinoa, mutta työ keskeytyi, kun pinon alta pyyhälsi isokoskelo. Pesässä oli kuusi munaa ja työ keskeytettiin tältä osin ja lintu pääsi jatkamaan tärkeää työtään.

Iitan kota:

  • viimeisteltiin laiturin asennusta
  • pintakäsiteltiin WC ulkopuolelta
  • kannettiin polttopuita  kodan penkinaluset täyteen
  • asennettiin linnunpönttö 

sorsan pesäYllätyimme suuresti, kun kurkistimme vessan kannen alle. Sorsa hautoi siellä kahdeksaa munaansa. Vessan käyttö on nyt sitten kielletty, kunnes poikue lähtee raikkaammille vesille. Saaresta löytyi myös toinen sorsan pesä, jossa oli yhdeksän munaa.

Kummallakin saarella oli lisäksi lokkien lukuisia pesiä, joten kodilla vierailuja kannattaa rajoittaa parhaimpana pesimäaikana. Kuva-arvoitus: Missä lintu pesii?

Kalastuksenvalvojat löysivät jokin aika sitten Jänisselälältä, osakaskuntamme vesialueelta, useita laittomia verkkoja. Asian jatkoselvittely on annettu viranomaisten tehtäväksi osakaskunnan vuosikokouksessa päätetyllä tavalla.

Löydetyt verkot osoittavat omistajiltaan täydellistä piittaamattomuutta verkkokalastuskieltoa kohtaan. Löydetyt verkot olivat ilmeinen uhka alueellamme asuville norpille ja kuuteille.

Tässä vaiheessa on vielä epäsevää, olivatko verkot laskettu keväällä vai jääneet talvella nostamatta syystä tai toisesta. Kummassakin tapauksessa on kysymys täysin vastuuttomasta toiminnasta.

Verkkokalastuksessa on noudatettava tarkoin annettuja säädöksiä, koska verkot lienevät norppien kannalta vaarallisimmat pyydykset. Tämän vuoksi Niemisen-Venturin Osakaskunta edellyttää, että  erityisesti verkkokalastuksessa toimitaan tarkoin tehtyjen suojelupäätösten mukaisesti niin, ettei norppavahinkoja pääse syntymään vesialueellamme.

Kevättalkoot Petäjäluodolla on sovittu pidettäväksi tiistaina 28.5. klo 9 alkaen. Töitä on monenlaisia: raivaustöitä ympäristössä sekä kodan erilaisia huoltotöitä. Tarkempia tietoja saat Erkki Pykäläiseltä sekä Ari Mikkoselta mm. kuljetuksen osalta saareen.

Tervetuloa!

Hoitokunta

pilkkikisat 2019 6Aurinkoinen, tyyni ja lämmin sää houkutteli runsaasti väkeä kevään perinteisiin pilkkikilpailuihin Piimälahdelle. Järjestelyistä vastasi entiseen tapaan Niemisen Seudun Metsästysyhdistys yhteistyökumppaneinaan Niemisen-Venturin Osakaskunta sekä Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys.

Kilpailuun osallistui 30 henkilöä. Tulokset ja saalis:

Nuoret

1. Ilona Paananen 450g    2. Aino Paalanen

Naiset

1. Eila Ikonen 3110g    2. Essi Helen 2395g    3. Sirkka Kinnunen 1925g

Miehet

1. Antti Utriainen 5950g    2. Esko Kärkkäinen 3265g    3. Eero Gröhn 2400g

Kiertopalkinnon suurimmasta kalansaaliista sai miesten sarjan voittaja Antti Utriainen.


Tapahtuman onnistumista edesauttoivat palkinnoin ja tavaralahjoituksin:

Kaupparinne Teppo Mononen, Pyrol Group/KM-Yhtymä Oy, K-rauta Naumanen, Hannu Nieminen, Rääkkylän Osuuspankki, S-Market Rääkkylä sekä Karelian Lihajaloste.

Kiitos järjestäjille sekä kaikille tapahtumaan osallistuneille!

pilkkikisat 2019 1pilkkikisat 2019 2pilkkikisat 2019 3pilkkikisat 2019 4pilkkikisat 2019 5

Norpan suojelun yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, keväinen  verkkokalastuskielto, alkaa 15.4. ja päättyy kesäkuun lopussa. Tällä toimenpiteellä turvataan syntyneiden kuuttien alkutaival, kun norppaemot alkavat vieroittaa niitä itsenäiseen elämään. 

Olemme osakaskuntana sitoutuneet noudattamaan näitä rajoituksia tinkimättömästi ja näin me toimimme. Lisäksi osakaskunnan 7.3.2019 pidetyssä varsinaisessa kokouksessa päätettiin, että viranomaisten toteamista kalastusrikkomuksista osakaskunnan vesialueella vaaditaan aina rangaistus.

Katiskoilla voi toki kalastaa, kunhan huolehtii nielujen rajoittimista. Myös alle 22 mm:n muikkuverkot ovat luvallisia.

Osakaskuntamme tekee arvokasta työtä saimaannorpan tulevaisuuden turvaamiseksi Saimaan pohjoisilla vesillä. Edellytämme, että tätä työtä ei kyseenalaisteta laittomilla pyydyksillä.

Niemisen - Venturin Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään torstaina 7.3.2019 klo 18.00 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126. Kokouksessa käsitellään ja päätetään:

- sääntöjen 10 §:n määräämät vuosikokousasiat

- kalastusrikkomusasioiden käsittely

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 11.3. - 26.3.2019 Lähikauppa Kompakalla, Hammaslahdentie 1044.

 

Kahvitarjoilu ja osanottajien ilmoittautuminen alkavat klo 17.30.

 Huom! Kiinteistötunnukset mukaan.

Tervetuloa

 

Hoitokunta

rajoitusaluePohjois-Karjalan ELY-keskus päätti asettaa maastoliikennelain 8 §:n mukaisen moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskevan kiellon oheisessa karttaliitteessä rajatulle jääpeitteiselle vesialueelle Orivedellä, Jänisselän alueella.

Kielto on voimassa vuosittain 1.1 - 15.4. välisen ajan. Kiellolla edistetään saimaannorppakannan elpymistä ja vähennetään erityisesti pesintään kohdistuvaa häiriötä.

Kyseinen kieltoalue kuuluu Niemisen-Venturin osakaskunnan hallinnoimaan vesialueeseen. Osakaskunta on osallistunut ELY-keskuksen kanssa asian valmistelemiseen. Jänisselän alue, johon rajoitusalue kuuluu, on saimaannorpan tärkein pesimä- ja elinalue Pohjois-Karjalassa. Alueella elää 3-5 norppayksilöä. Alueella on niin saimaannorpan poikas- kuin makuupesiä sekä karvanvaihtoaikaisia makuukiviä. Saimaannorppa on herkimmillään häiriöille tammikuusta huhtikuuhun, kun emot etsivät sopivaa pesäpaikkaa, synnyttävät ja imettävät kuutteja rantakinoksiin kaivamissaan pesissä.

Toivotamme alueemme saimaannorpille rauhallista ja menestyksellistä pesimäaikaa!

liikkumisrajoitusalue
Suunniteltu rajoitusalue

Pohjois-Karjalan ELY-keskus valmistelee moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskevan kiellon asettamista osalle Orivettä.

​Jänisselän alue, johon nyt esitettävä rajoitusalue kuuluu, on saimaannorpan tärkein pesimä- ja elinalue Pohjois-Karjalassa. Alueella elää 3-5 norppayksilöä.

Alue kuuluu Niemisen-Venturin osakaskunnan hallinnoimaan vesialueeseen. Moottoriliikenne esitetään kiellettäväksi vuosittain 1.1.-15.4. eli jääpeitteisenä aikana.

Osakaskunta on ollut yhteistyössä ko. asiassa ELY-keskuksen kanssa puolentoista vuoden ajan ja asiaa on esitelty ja keskustelua käyty viimeksi osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa 15.3.2018, jossa asiaa esittelivät ELY-keskuksen edustajat.

ELY-keskus on pyytänyt asiasta lausuntoja Itä-Suomen poliisilaitokselta, Liikennevirastolta, Metsähallitukselta, Rääkkylän kunnalta sekä Niemisen-Venturin osakaskunnalta.

Syystalkoot Laitasaaressa pidettiin lauantaina 22.9. syksyn ensimmäisen myrskyn antaessa vauhtia töihin. Tärkeimpänä työnä oli kesällä asennetun laiturin asennuksen viimeistely tukitolppien avulla. Työ onnistui hyvin ja laituri on nyt vakaasti asemoitu paikoilleen. Keväällä nähdään, miten sen talvehtiminen onnistui.Lisäksi poltettiin keväällä kasattu oksakasa, tyhjennettiin käymälä ja pinottiin polttopuut suojaan syksyn sateilta. Siinäpä olikin sopivasti aamupäivän puhdetöitä kuudelle reippaalle talkoolaiselle. Vanhan käytännön mukaisesti päätteeksi syötiin makkaralounas ja rupateltiin niitä näitä. Kiitos kaikille.

ps. Samat toimenpiteet on tarkoitus tehdä vielä Iitan saaressa lokakuun alkupuolella.

laitasaari1laitasaari2