Niemisen-Venturin osakaskunnan talkoot pidetään keskiviikkona 21.4. klo 16 alkaen Suetsin laavulla.

Talkoilla on tarkoitus koota uusi grilli, tehdä uudet istuinpenkit, siivota ja siistiä paikkoja yms.

Tule mukaan ja tuo mukanasi esim. moottorisaha, lapio, kirves, akkuporakone ym. työkaluja.

Talkoomakkarat tarjoaa osakaskunta.

Lisätietoja Arilta 040 5320523

Tervetuloa!

Niemisen-Venturin osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin 30.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin jokavuotiseen tapaan sääntöjen 10 §:n sisältämät asiat, joista mainittakoon mm. seuraavat: Pyydysyksikkömaksut kaudelle 1.4.2021-31.3.2022 vahvistettiin entisen suuruisina. Osakaskunnan hoitokunnan jäsenet ovat: Ari Mikkonen (varalla Harri Mikkonen), Tapani Mikkonen (varalla Risto Kuusela), Erkki Pykäläinen (varalla Asseri Lintunen) sekä Mauri Tuttavainen (varalla Matti Lahtinen).

Kokouskutsun mukaisesti muissa asioissa käsiteltiin kalastuslain 60 §:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemistä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta.

Kokous käsitteli kokouskutsussa mainitun Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen sopimusluonnoksen. Keskustelua käytiin niin puolesta kuin vastaankin. Osa kokousedustajista oli vahvasti esitetyn sopimusluonnoksen puolesta perustellen kantaansa erityisesti norpan leviämisalueen varmistamisella entistä pohjoisemmille vesille. Osa taas oli vahvasti sitä mieltä, että suojeltavaa aluetta tulee pienentää kevään verkkokalastusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Hoitokunnan puheenjohtaja toi kokoukseen oman esityksensä, jota ei ollut etukäteen mainittu kokouskutsussa. Kumpaakin esitystä kannatettiin ja toteutetun äänestyksen tulos oli 11:3 hoitokunnan puheenjohtajan ehdotuksen puolesta.

Äänestyksen perusteella päätettiin hyväksyä keväisen verkkokalastuskiellon rajoitusalueeksi oheisen karttaliitteen mukainen alue.

Päätökseen jätettiin eriävä mielipide, jossa korostettiin erityisesti seuraavia seikkoja:

  • Niemisen-Venturin osakaskunnan vesialueet ovat norpan leviämisen kannalta Pohjoisen Saimaan alueelle ratkaisevan tärkeässä asemassa
  • Norppakanta on kehittynyt alueella kohtuullisesti, mutta saavutettu välitavoite ei riitä, vaan suojelutoimintaa tulee tehostaa ja luoda edellytyksiä norpan leviämiselle entistä pohjoisemmille vesille
  • Suojeltavan alueen pienentäminen tarkoittaisi käytännössä suojelutoimenpiteiden osalta taantumista kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen
  • Lisäksi äänestyksen voittanutta ehdotusta ei ollut mainittu kokouskutsussa, jossa kaikki päätösasiat on mainittava yhteisaluelain 12 §:n mukaan, joten siltä osin kokouksessa ei toimittu voimassaolevien säädösten mukaisesti.

Jäämme odottamaan lopullisia ratkaisuja norpan suojelua koskeviin rajoitussopimuksiin.

 suojelualue alkuperainenAlkuperäisen suojelualueen kartta.suojelualue aanestyspaatosÄänestyspäätöksessä käytetty kartta suojelualueesta.

Niemisen-Venturin Osakaskunnan

707-876-3-1

VARSINAINEN KOKOUS

30.3.2021 KLO 18.30

Niemisen Urheilutalolla Hammaslahdentie 1126

Kokouksessa käsitellään ja päätetään sääntöjen 10 §:n vuosikokousasiat ja hoitokunnan kokoonpanon muutokset.

 

Lisäksi päätetään kalastuslain 60 §:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemisestä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta.

 

Kokousosanottajilta edellytetään kasvomaskin käyttöä.

 

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 6.4.2021-20.4.2021 Lähikauppa Kompakalla Hammaslahdentie 1044

 

Hoitokunta

Suetsin kodalla tuohien repiminen elävistä koivuista jatkuu. Tätä vastuutonta käytöstä on vaikea ymmärtää. Ensinnäkään se ei ole sallittua ilman maanomistajan lupaa. Toiseksi puuvajasta löytyy kuivaa puuta ja sytykkeitä riittävästi nuotion sytyttämiseksi. Vioittuneet koivut jouduttaneen aikaa myöten poistamaan, mikä ei maisemallisestikaan ole toivottavaa.

Hallinnoimillaan kodilla Niemisen-Venturin osakaskunta pyrkii vaalimaan luontoarvoja ja siisteyttä. Toivomme, että koivut saavat jäädä rauhaan kaunistamaan rantamaisemaa. 

Tuohenkiskontaa1bTuohenkiskontaa2bTuohenkiskontaa4b

Iitan saaren, Laitasaaren, Petäjäluodon ja Suetsin kodat ovat olleet kesän aikana aktiivisessa käytössä. Retkeilijät ovat löytäneet nämä kohteet ja hyödyntäneet niitä vapaa-ajan vietossaan kiitettävän usein. Nyt syksyn tullen kodilla on tehty tarpeelliset syyshuoltotoimet, kuten polttopuiden siirto puuvajoihin, wc- tilojen huolto, kotien siivous yms. 

Yleisesti voidaan todeta, että kodat ovat kaikilta osin säilyneet varsin siisteinä ja "retkeile roskatta"- periaate on toiminut kohtuullisen hyvin. Tästä kiitos kaikille retkeilijöille!

Polttopuutilanne kodilla on hyvä ajatellen tulevan talven tarpeita.

Kiitos myös niille, jotka ovat vastanneet taukopaikkojen kunnosta ja ylläpidosta. Hyvää alkanutta syksyä kaikile!

 

Infotaulu 

Saimaannorppa 01Saimaannorppa makailee lepokivellä huhtikuun lopussa Niemisen matalassa Hiekkalahdessa, taustalla Sikosaari. Kuva: Martti KettunenSaimaannorpan suojelua varten tehty kalastusrajoitusasetus ja kalastusrajoitusten sopimuskausi päättyvät ensi vuonna. Norppakanta on edellisillä kausilla kasvanut ja myös jatkossa norppakannan kasvu on tavoitteena. Näin ollen suojelutoimenpiteitä tullaan jatkamaan myös seuraavalla viisivuotiskaudella.

Suojelutoimenpiteiden valmistelu on käynnistynyt mm. paikallisilla keskustelutilaisuuksilla, joista ensimmäinen toteutettiin tiistaina 25.8. Rääkkylässä. Tilaisuudessa kuultiin järjestäjien puolelta useita alustuksia, jonka jälkeen osanottajat jaettiin pienryhmiin, joissa osanottajat pääsivät esittämään omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan tulevien suojelutoimenpiteiden sisällöstä.

Keskeisimpiä esille tulleita asioita olivat mm. kalastusrajoitusten kesto, rajoitusalueiden rajaus sekä kannanotot puolesta ja vastaan koskien norpan suojelua. Paljon kannanottoja kuultiin myös vapaa-ajan asukkaiden tarpeesta verkkokalastukseen kesän alussa. Viime mainitusta oltiin hyvinkin erimielisiä, koska tänä päivänä monet ranta-asukkaat ovat luopuneet verkkokalastuksesta ja näkevät, että saimaannorpan esiintyminen omilla lähialueilla on tärkeä luontoarvo, jota tulee kaikin tavoin vaalia.

Kevään ja alkukesän kalasturajoitusten kestosta mielipiteet olivat varsin erilaisia. Tulevien rajoitusten osalta todettiin tärkeäksi mm. se, että rajoitusalueiden määrittelyssä noudatettaisiin yhtenäistä käytäntöä, ettei käy niin, että toinen lahti sisältyy rajoitusalueeseen ja naapurilahti ei.

Niemisen-Venturin osakaskunta on tärkeässä roolissa Saimaan pohjoisen alueen osalta ja edesauttamassa norpan leviämistä yhä pohjoisemmaksi. Osakaskuntana toivomme ennen kaikkea sitä, että tulevat rajoitustoimet vesialueellamme pohjautuvat asiantuntijoiden tietoon ja taitoon ja takaavat norpille hyvät elin- ja lisääntymisedellytykset mahdollistaen kuitenkin myös vapaa-ajan kalastuksen hyvässä sovussa saimaannorpan kanssa.  

Pitkän talkoopäivän tuloksena saimme Iitan kodan uuden puuvajan valmiiksi. Kiitos rakennusprojektiin osallistuneille.

puuvajatalkoot viimeistely1puuvajatalkoot viimeistely2puuvajatalkoot viimeistely3puuvajatalkoot viimeistely4

Maanantaina 13.7. käynnistyi puuvajan rakentaminen Iitan saareen. Viisi riuskaa talkoolaista sai päivän aikana puuvajan harjakorkeuteen. Tekemättä jäi vain palahuopakate katolle, lattian teko, ovien viimeistely sekä puuvajan pintakäsittely. Päivän aikana korjattiin myös jäiden murjomaa laituria. Tulevien viimeistelytöiden jälkeen Iitan kota on taas "iskussa" ottamaan vastaan vierailijoita.

puuvajatalkoot1puuvajatalkoot1puuvajatalkoot3

Osakaskunnan innokas talkoolainen teki Suetsilla hyvän työn raivatessaan pusikoita niin, että onkijoille ja virvelijöille tuli avaruutta eivätkä koukut tartu puskiin. Polttopuitakin tuli projektista kiitettävästi. Kiitos tästä samoin kuin kiitokset toiselle talkoolaiselle kodan ja WC:n puhdistamisesta ja ympäristön haravoinnista.

P.S. Ethän revi sytykkeitä elävistä puista. Kiitos!

suetsin puusavotta3suetsin puusavotta1suetsin puusavotta2suetsin puusavotta4

Puuvajan viimeistelytalkoot pidettiin keskiviikkona 8.7. Talkoolaisia oli yhteensä viisi henkilöä. Katto sai hienon huopakatteensa, lattia viimeisteltiin ja pintakäsittely tehtiin sekä sisä- että ulkopuolelta. Myös kodan penkit korjattiin. Tekemätöntä työtä kuitenkin vielä jäi. Polttopuut seinustoilta ja kodan alta on siirrettävä uuteen vajaan, wc odottaa tyhjennystä ja kaikki rakennusjätteet on raivattava pois ja kuljetettava jäteasemalle. Viimemainittu työ jäänee syystalveen, jolloin on helpompaa siirtää tavaroita pois saaresta. 

Laituriportaitten myötä uintimahdollisuuskin parani Laitasaaressa huomattavasti.

Seraavaksi talkootyöt siirtyvät Iitansaareen, jossa vastaavat rakennustyöt odottavat talkoolaisia.

puuvaja viimeistelyUimaportaatpuuvaja valmis