Niemisen-Venturin Osakaskunnan (707-876-3-1) varsinainen kokous pidetään 23.3.2022 klo 18:30 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Rääkkylä.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään sääntöjen 10 §:n vuosikokousasiat.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 28.3.-11.4.2022 Lähikauppa Kompakalla, Hammaslahdentie 1044.

Hoitokunta

Tänään 6.5. annettu asetus kalastusrajoituksista vuosille 2021-2026 tuo norpille suojaa myös niillä vesialueilla, joilla ei ole tehty erillisiä suojelusopimuksia. Tämä takaa yhtenäisemmät suojelualueet, joita asetetut kalastusrajoitukset koskevat.

Tarkempi kalastusrajoitusten sisältö sekä suojelualueiden kartta >>

Suetsin laavun ympäristö sai piristysruiskeen, kun yhdeksän talkoolaista rakensi laavulle uuden hienon grillin/tulisijan sekä uudet istuinpenkit tulisijan ympärille sekä rantapenkereelle. Kun muutenkin ympäristöä siistittiin, on alue hyvässä kunnossa vastaanottamaan ulkoilijoita, kalastajia ja retkeilijöitä.

Tulisijatalkoot1Tulisijatalkoot2Tulisijatalkoot3

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Asetusluonnosta kannatti 80 % lausunnon antajista, siitäkin huolimatta asetuksen käsittely on viivästynyt.

Ministeri Jari Leppä vetoaa nyt kaikkiin Saimaan asukkaisiin, mökkiläisiin ja kalastajiin, että he jättävät verkot naulaan 15.4. alkaen ja turvaavat näin saimaannorpan suojelun. Ministeri sanoo luottavansa tähän, koska saimaannorppa on myös alueen asukkaiden ylpeys, jonka eteen on tehty paljon yhteistyötä.

Viivästyneen asetuksen kalastusrajoituksiin on tulossa  vähintäänkin vähäisiä muutoksia aikaisempaan sopimusluonnokseen liittyen. Tästä johtuen Pohjois-Savon Ely-keskus postittaa uudet  allekirjoitettavat sopimukset, kun asetuksen antaminen ja sen sisältö ratkeaa.

Sopimuksen liitteeksi on liitettävä pöytäkirjaote osakaskunnan kokouspäätöksestä.

Mikäli asetusta ei anneta vappuun mennessä, kalastusrajoitukset ja sopimukset saatetaan voimaan touko-kesäkuussa.

Lue lisää STT-infon kotisivuilta löytyvästä Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedotteesta.

Niemisen-Venturin osakaskunnan talkoot pidetään keskiviikkona 21.4. klo 16 alkaen Suetsin laavulla.

Talkoilla on tarkoitus koota uusi grilli, tehdä uudet istuinpenkit, siivota ja siistiä paikkoja yms.

Tule mukaan ja tuo mukanasi esim. moottorisaha, lapio, kirves, akkuporakone ym. työkaluja.

Talkoomakkarat tarjoaa osakaskunta.

Lisätietoja Arilta 040 5320523

Tervetuloa!

Niemisen-Venturin osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin 30.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin jokavuotiseen tapaan sääntöjen 10 §:n sisältämät asiat, joista mainittakoon mm. seuraavat: Pyydysyksikkömaksut kaudelle 1.4.2021-31.3.2022 vahvistettiin entisen suuruisina. Osakaskunnan hoitokunnan jäsenet ovat: Ari Mikkonen (varalla Harri Mikkonen), Tapani Mikkonen (varalla Risto Kuusela), Erkki Pykäläinen (varalla Asseri Lintunen) sekä Mauri Tuttavainen (varalla Matti Lahtinen).

Kokouskutsun mukaisesti muissa asioissa käsiteltiin kalastuslain 60 §:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemistä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta.

Kokous käsitteli kokouskutsussa mainitun Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen sopimusluonnoksen. Keskustelua käytiin niin puolesta kuin vastaankin. Osa kokousedustajista oli vahvasti esitetyn sopimusluonnoksen puolesta perustellen kantaansa erityisesti norpan leviämisalueen varmistamisella entistä pohjoisemmille vesille. Osa taas oli vahvasti sitä mieltä, että suojeltavaa aluetta tulee pienentää kevään verkkokalastusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Hoitokunnan puheenjohtaja toi kokoukseen oman esityksensä, jota ei ollut etukäteen mainittu kokouskutsussa. Kumpaakin esitystä kannatettiin ja toteutetun äänestyksen tulos oli 11:3 hoitokunnan puheenjohtajan ehdotuksen puolesta.

Äänestyksen perusteella päätettiin hyväksyä keväisen verkkokalastuskiellon rajoitusalueeksi oheisen karttaliitteen mukainen alue.

Päätökseen jätettiin eriävä mielipide, jossa korostettiin erityisesti seuraavia seikkoja:

  • Niemisen-Venturin osakaskunnan vesialueet ovat norpan leviämisen kannalta Pohjoisen Saimaan alueelle ratkaisevan tärkeässä asemassa
  • Norppakanta on kehittynyt alueella kohtuullisesti, mutta saavutettu välitavoite ei riitä, vaan suojelutoimintaa tulee tehostaa ja luoda edellytyksiä norpan leviämiselle entistä pohjoisemmille vesille
  • Suojeltavan alueen pienentäminen tarkoittaisi käytännössä suojelutoimenpiteiden osalta taantumista kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen
  • Lisäksi äänestyksen voittanutta ehdotusta ei ollut mainittu kokouskutsussa, jossa kaikki päätösasiat on mainittava yhteisaluelain 12 §:n mukaan, joten siltä osin kokouksessa ei toimittu voimassaolevien säädösten mukaisesti.

Jäämme odottamaan lopullisia ratkaisuja norpan suojelua koskeviin rajoitussopimuksiin.

 suojelualue alkuperainenAlkuperäisen suojelualueen kartta.suojelualue aanestyspaatosÄänestyspäätöksessä käytetty kartta suojelualueesta.

Niemisen-Venturin Osakaskunnan

707-876-3-1

VARSINAINEN KOKOUS

30.3.2021 KLO 18.30

Niemisen Urheilutalolla Hammaslahdentie 1126

Kokouksessa käsitellään ja päätetään sääntöjen 10 §:n vuosikokousasiat ja hoitokunnan kokoonpanon muutokset.

 

Lisäksi päätetään kalastuslain 60 §:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemisestä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta.

 

Kokousosanottajilta edellytetään kasvomaskin käyttöä.

 

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 6.4.2021-20.4.2021 Lähikauppa Kompakalla Hammaslahdentie 1044

 

Hoitokunta

Suetsin kodalla tuohien repiminen elävistä koivuista jatkuu. Tätä vastuutonta käytöstä on vaikea ymmärtää. Ensinnäkään se ei ole sallittua ilman maanomistajan lupaa. Toiseksi puuvajasta löytyy kuivaa puuta ja sytykkeitä riittävästi nuotion sytyttämiseksi. Vioittuneet koivut jouduttaneen aikaa myöten poistamaan, mikä ei maisemallisestikaan ole toivottavaa.

Hallinnoimillaan kodilla Niemisen-Venturin osakaskunta pyrkii vaalimaan luontoarvoja ja siisteyttä. Toivomme, että koivut saavat jäädä rauhaan kaunistamaan rantamaisemaa. 

Tuohenkiskontaa1bTuohenkiskontaa2bTuohenkiskontaa4b

Iitan saaren, Laitasaaren, Petäjäluodon ja Suetsin kodat ovat olleet kesän aikana aktiivisessa käytössä. Retkeilijät ovat löytäneet nämä kohteet ja hyödyntäneet niitä vapaa-ajan vietossaan kiitettävän usein. Nyt syksyn tullen kodilla on tehty tarpeelliset syyshuoltotoimet, kuten polttopuiden siirto puuvajoihin, wc- tilojen huolto, kotien siivous yms. 

Yleisesti voidaan todeta, että kodat ovat kaikilta osin säilyneet varsin siisteinä ja "retkeile roskatta"- periaate on toiminut kohtuullisen hyvin. Tästä kiitos kaikille retkeilijöille!

Polttopuutilanne kodilla on hyvä ajatellen tulevan talven tarpeita.

Kiitos myös niille, jotka ovat vastanneet taukopaikkojen kunnosta ja ylläpidosta. Hyvää alkanutta syksyä kaikile!

 

Infotaulu 

Saimaannorppa 01Saimaannorppa makailee lepokivellä huhtikuun lopussa Niemisen matalassa Hiekkalahdessa, taustalla Sikosaari. Kuva: Martti KettunenSaimaannorpan suojelua varten tehty kalastusrajoitusasetus ja kalastusrajoitusten sopimuskausi päättyvät ensi vuonna. Norppakanta on edellisillä kausilla kasvanut ja myös jatkossa norppakannan kasvu on tavoitteena. Näin ollen suojelutoimenpiteitä tullaan jatkamaan myös seuraavalla viisivuotiskaudella.

Suojelutoimenpiteiden valmistelu on käynnistynyt mm. paikallisilla keskustelutilaisuuksilla, joista ensimmäinen toteutettiin tiistaina 25.8. Rääkkylässä. Tilaisuudessa kuultiin järjestäjien puolelta useita alustuksia, jonka jälkeen osanottajat jaettiin pienryhmiin, joissa osanottajat pääsivät esittämään omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan tulevien suojelutoimenpiteiden sisällöstä.

Keskeisimpiä esille tulleita asioita olivat mm. kalastusrajoitusten kesto, rajoitusalueiden rajaus sekä kannanotot puolesta ja vastaan koskien norpan suojelua. Paljon kannanottoja kuultiin myös vapaa-ajan asukkaiden tarpeesta verkkokalastukseen kesän alussa. Viime mainitusta oltiin hyvinkin erimielisiä, koska tänä päivänä monet ranta-asukkaat ovat luopuneet verkkokalastuksesta ja näkevät, että saimaannorpan esiintyminen omilla lähialueilla on tärkeä luontoarvo, jota tulee kaikin tavoin vaalia.

Kevään ja alkukesän kalasturajoitusten kestosta mielipiteet olivat varsin erilaisia. Tulevien rajoitusten osalta todettiin tärkeäksi mm. se, että rajoitusalueiden määrittelyssä noudatettaisiin yhtenäistä käytäntöä, ettei käy niin, että toinen lahti sisältyy rajoitusalueeseen ja naapurilahti ei.

Niemisen-Venturin osakaskunta on tärkeässä roolissa Saimaan pohjoisen alueen osalta ja edesauttamassa norpan leviämistä yhä pohjoisemmaksi. Osakaskuntana toivomme ennen kaikkea sitä, että tulevat rajoitustoimet vesialueellamme pohjautuvat asiantuntijoiden tietoon ja taitoon ja takaavat norpille hyvät elin- ja lisääntymisedellytykset mahdollistaen kuitenkin myös vapaa-ajan kalastuksen hyvässä sovussa saimaannorpan kanssa.