rajoitusaluePohjois-Karjalan ELY-keskus päätti asettaa maastoliikennelain 8 §:n mukaisen moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskevan kiellon oheisessa karttaliitteessä rajatulle jääpeitteiselle vesialueelle Orivedellä, Jänisselän alueella.

Kielto on voimassa vuosittain 1.1 - 15.4. välisen ajan. Kiellolla edistetään saimaannorppakannan elpymistä ja vähennetään erityisesti pesintään kohdistuvaa häiriötä.

Kyseinen kieltoalue kuuluu Niemisen-Venturin osakaskunnan hallinnoimaan vesialueeseen. Osakaskunta on osallistunut ELY-keskuksen kanssa asian valmistelemiseen. Jänisselän alue, johon rajoitusalue kuuluu, on saimaannorpan tärkein pesimä- ja elinalue Pohjois-Karjalassa. Alueella elää 3-5 norppayksilöä. Alueella on niin saimaannorpan poikas- kuin makuupesiä sekä karvanvaihtoaikaisia makuukiviä. Saimaannorppa on herkimmillään häiriöille tammikuusta huhtikuuhun, kun emot etsivät sopivaa pesäpaikkaa, synnyttävät ja imettävät kuutteja rantakinoksiin kaivamissaan pesissä.

Toivotamme alueemme saimaannorpille rauhallista ja menestyksellistä pesimäaikaa!