RoskatilanneOsakaskunta on päättänyt luopua jätehuollon ylläpitämisestä Iitan saaren, Laitasaaren sekä Petäjäluodon kotien osalta, koska osakaskunnalla ei ole resursseja huolehtia säännöllisestä jätteiden pois hakemisesta. Olemme siirtyneet käytäntöön, joka on yleisesti käytössä ja hyväksytty autiomajojen ja vastaavien osalta. Toivomme, että  jokainen kulkija osaltaan noudattaa seuraavia ohjeita:

  1. Sen minkä jaksat kantaa tänne, jaksat varmasti kantaa myös pois
  2. Voit polttaa puhtaan paperin ja pahvin tulipaikalla/tulisijassa. Tulisijoissa ei saa polttaa muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia
  3. Maatuvat ruoantähteet ja muut biojätteet voit jättää taukopaikan kuivakäymälään tai viedä mieluiten mukanasi pois.
  4. Tuo ongelma- ja sekajätteet pois taukopaikalta. Osakaskunta ei ylläpidä roskasäiliöitä.
  5. Jätä kota ja sen lähialue lähtiessäsi niin hyvään kuntoon, että seuraava tulija yllättyy iloisesti.

Kuvassa roskasäiliön sisältöä Petäjäluodon kodalta 16.6.2017. 

Toivomme,että roskaamiseen liittyvät ongelmat poistuvat em. ohjeiden myötä.