Osakaskunnan kokouksessa 15.3.2016 päätettiin eräistä osakaskunnan sääntömuutoksista. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut nämä sääntömuutokset 4.8.2016. Vahvistetut ja voimassaolevat osakaskunnan säännöt löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Hallinto / Säännöt.