Metsähallitus kutsuu kalastajat ja kalavesien omistajat keskustelutilaisuuteen Rääkkylän kunnantalon valtuustosaliin 7.6.2016 klo 17 alkaen. Aiheena on Oriveden-Pyhäselän Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen, johon toivotaan alueella kalastavien, kalavesien omistajien, osakaskuntien ja kaupallisten kalastajien näkemyksiä ja kokemuksia suunnitelmaa laativien tueksi.

Tilaisuudessa on mahdollista keskustella myös uuden kalastuslain sekä saimaannorpan suojelemiseksi voimaan tulleiden kalastusrajoitusten vaikutuksista alueella.

Lisää tietoa hoidon ja käytön suunnittelusta on Metsähallituken verkkosivuilla osoitteessa www.metsa.fi/hks