Kalasturajoitussopimuksen valmisteluvaiheessa esitimme Pohjois-Savon Ely-keskukselle, että Piimälahden ottaminen sopimuksen piiriin ei ole tarkoituksenmukaista saimaannorpan suojelun näkökulmasta. Toivettamme ei kuitenkaan siinä vaiheessa otettu huomioon, ja sopimus tehtiin Ely-keskuksen edellyttämällä tavalla.

Valtioneuvoston 15.4.2016 voimaan astuneessa asetuksessa koskien kalastusrajoituksia Saimaalla toiveemme kuitenkin on otettu huomioon.

Tiistaina 18.4. käydyn neuvottelun tuloksena on sovittu Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa, että sopimuksessamme olevaa kalastusrajoitusaluetta muutetaan niin, että se vastaa asetuksen mukaista aluetta eli Piimälahti jää rajoitusten ulkopuolelle.

 

Hoitokunta