Kevään varsinaisen kokouksen päätösten toimeenpano lykkääntyi kahdella kuukaudella oikaisuvaateen vuoksi. Osakaskuntamme jäsenet Seppo Vanhanen, Kauko Pirinen ja Teuvo Pirinen tekivät lakiasiaintoimiston välityksellä kevätkokouksestamme oikaisuvaatimuksen, jossa he vaativat muun muassa seuraavaa:

  • Osakaskunnan varsinainen kokous 26.3.2015 todetaan kutsutuksi koolle virheellisesti ja siten kaikki siinä tehdyt päätökset pätemättömiksi.
  • Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään uudestaan niin, että kutsu siihen toimitetaan osakaskunnan sääntöjen mukaisella tavalla.
  • Osakaskunta korvaa oikaisuvaatimuksen tekijöille heille oikaisuvaatimuksen tekemisestä aiheutuneet kulut 310 €:lla

Lue oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan >>

Hoitokunta laati vastineen oikaisuvaatimukseen kokouksessaan 21.4.2015 ja totesi yksimielisesti mm. seuraavaa:

  • Osakaskunnan 26.3.2015 pidetty kokous on kutsuttu koolle asianmukaisesti ja kokous on todennut sen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja näin ollen kaikki sen päätökset, jotka on lisäksi tehty yksimielisesti, ovat lainmukaisia ja päteviä.
  • Osakaskunnan varsinaista kokousta ei kutsuta koolle kyseisen oikaisuvaatimuksen johdosta.
  • Osakaskunnalla ei ole minkäänlaisia korvausvastuita yksittäisten osakaskunnan osakkaiden vaateiden suhteen.

Lue hoitokunnan vastine kokonaisuudessaan >>

Lainmukaisten valitusaikojen määräajat ovat nyt umpeutuneet ja näin ollen oikaisuvaade on rauennut. Varsinaisen kokouksen päätökset ovat saaneet lainvoiman ja niiden toimeenpanoa voidaan nyt jatkaa.

Puheenjohtaja