Niemisen-Venturin osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin 30.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin jokavuotiseen tapaan sääntöjen 10 §:n sisältämät asiat, joista mainittakoon mm. seuraavat: Pyydysyksikkömaksut kaudelle 1.4.2021-31.3.2022 vahvistettiin entisen suuruisina. Osakaskunnan hoitokunnan jäsenet ovat: Ari Mikkonen (varalla Harri Mikkonen), Tapani Mikkonen (varalla Risto Kuusela), Erkki Pykäläinen (varalla Asseri Lintunen) sekä Mauri Tuttavainen (varalla Matti Lahtinen).

Kokouskutsun mukaisesti muissa asioissa käsiteltiin kalastuslain 60 §:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemistä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta.

Kokous käsitteli kokouskutsussa mainitun Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen sopimusluonnoksen. Keskustelua käytiin niin puolesta kuin vastaankin. Osa kokousedustajista oli vahvasti esitetyn sopimusluonnoksen puolesta perustellen kantaansa erityisesti norpan leviämisalueen varmistamisella entistä pohjoisemmille vesille. Osa taas oli vahvasti sitä mieltä, että suojeltavaa aluetta tulee pienentää kevään verkkokalastusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Hoitokunnan puheenjohtaja toi kokoukseen oman esityksensä, jota ei ollut etukäteen mainittu kokouskutsussa. Kumpaakin esitystä kannatettiin ja toteutetun äänestyksen tulos oli 11:3 hoitokunnan puheenjohtajan ehdotuksen puolesta.

Äänestyksen perusteella päätettiin hyväksyä keväisen verkkokalastuskiellon rajoitusalueeksi oheisen karttaliitteen mukainen alue.

Päätökseen jätettiin eriävä mielipide, jossa korostettiin erityisesti seuraavia seikkoja:

  • Niemisen-Venturin osakaskunnan vesialueet ovat norpan leviämisen kannalta Pohjoisen Saimaan alueelle ratkaisevan tärkeässä asemassa
  • Norppakanta on kehittynyt alueella kohtuullisesti, mutta saavutettu välitavoite ei riitä, vaan suojelutoimintaa tulee tehostaa ja luoda edellytyksiä norpan leviämiselle entistä pohjoisemmille vesille
  • Suojeltavan alueen pienentäminen tarkoittaisi käytännössä suojelutoimenpiteiden osalta taantumista kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen
  • Lisäksi äänestyksen voittanutta ehdotusta ei ollut mainittu kokouskutsussa, jossa kaikki päätösasiat on mainittava yhteisaluelain 12 §:n mukaan, joten siltä osin kokouksessa ei toimittu voimassaolevien säädösten mukaisesti.

Jäämme odottamaan lopullisia ratkaisuja norpan suojelua koskeviin rajoitussopimuksiin.

 suojelualue alkuperainenAlkuperäisen suojelualueen kartta.suojelualue aanestyspaatosÄänestyspäätöksessä käytetty kartta suojelualueesta.