Metsähallituksen erävalvojat löysivät jälleen laittoman verkkojatan vesialueeltamme. Asian selvittely on annettu viranomaisten selvitettäväksi.

Tällaiset uutiset ovat todella ikäviä norpan suojelun näkökulmasta sekä osakaskuntamme imagon kannalta.

Niiden kalastajien, jotka suhtautuvat näin leväperäisesti suojelusäädöksiin, olisi nyt syytä ryhdistäytyä, koska tällaisten tapausten ilmitulo tulee entisestään vaikeuttamaan rauhoitusalueita koskevia neuvotteluja.