Kalastuksenvalvojat löysivät jokin aika sitten Jänisselälältä, osakaskuntamme vesialueelta, useita laittomia verkkoja. Asian jatkoselvittely on annettu viranomaisten tehtäväksi osakaskunnan vuosikokouksessa päätetyllä tavalla.

Löydetyt verkot osoittavat omistajiltaan täydellistä piittaamattomuutta verkkokalastuskieltoa kohtaan. Löydetyt verkot olivat ilmeinen uhka alueellamme asuville norpille ja kuuteille.

Tässä vaiheessa on vielä epäsevää, olivatko verkot laskettu keväällä vai jääneet talvella nostamatta syystä tai toisesta. Kummassakin tapauksessa on kysymys täysin vastuuttomasta toiminnasta.

Verkkokalastuksessa on noudatettava tarkoin annettuja säädöksiä, koska verkot lienevät norppien kannalta vaarallisimmat pyydykset. Tämän vuoksi Niemisen-Venturin Osakaskunta edellyttää, että  erityisesti verkkokalastuksessa toimitaan tarkoin tehtyjen suojelupäätösten mukaisesti niin, ettei norppavahinkoja pääse syntymään vesialueellamme.