MOOTTORILIIKENNERAJOITUS

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen asettama maastoliikennelain 8 §:n mukainen moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskeva kielto oheisessa kartassa rajatulla jääpeitteisellä vesialueella 1.1.-15.4.

rajoitusalue


SOPIMUS SAIMAANNORPAN SUOJELEMISESTA

Osakaskunta on saimaannorpan poikasten suojelemiseksi sopinut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa kalastuksen rajoittamisesta osakaskunnan vesialueella 14.4.2026 saakka.Norpparauhoitusaluekartta pieni

Vuosittain 15.4. – 30.6. välisenä aikana on kielletty verkkokalastus kartalla esitetyllä alueella lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22 millimetrin muikkuverkkoja, joiden käyttö on sallittu 21.6. lähtien.

Lisäksi ympärivuotisesti kalastus on kielletty seuraavilla pyydystyypeillä ja kalastustavoilla:

  1. pitkäsiima;
  2. muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa (ei koske onkimista, pilkkimistä ja uistelua, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen);
  3. riimuverkko ja verkko, jonka liina on pystylangoilla madallettu muualta kuin liinan päistä;
  4. verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka);
  5. verkko tai yhteen liitettyjen verkkojen muodostama kokonaisuus, jota ei ole avoveden aikana ankkuroitu molemmista päistä;
  6. solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka);
  7. solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta;
  8. päältä suljettu rysä;
  9. päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä;
  10. katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.

Lue lisää >>