ALAMITAT, RAUHOITUKSET ja SAALISKIINTIÖT

 • Kuha 42cm
 • Kaikki rasvaevälliset järvitaimenet ja -lohet rauhoitettuja ympäri vuoden.
 • Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm ja rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm.
 • Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana. Joessa ja purossa järvilohi on rauhoitettu 1.8.-30.11. välisenä aikana ja järvitaimen 1.9.-30.11 välisenä aikana.
 • Saaliskiintiö:
  Vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastaja ja vuorokautta kohti.
 • Harjus 35cm, rauhoitettu huhti-toukokuussa
 • Nieriä 60cm. Rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa.
 • Kaikenlainen kalastus (myös onkiminen, pilkkiminen ja uistelu) on kielletty Pyhäselän Niittylahden opiston rannalla ja Telmonselän Syvälahdessa (opastetaulut karttoineen kohteissa) 15.4.-20.5. välisen ajan (Huom! kartassa väärä aika) sekä Pielisjoen suulla Pyhäselän laajennetulla kalaväylällä 1.8.-31.10. välisenä aikana.
 • Kaikenlainen kalastus on kielletty (myös kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) seuraavissa lohikalojen nousuväylän salmissa ja kapeikoissa Oriveden Savonselältä Pyhäselälle vuosittain 1.8.-15.9. välisenä aikana 250 metrin leveydeltä syväväylän (4,2 m) molemmin puolin Liperin ja Rääkkylän kuntien alueella:
  1. Savonselän-Ukonselän välinen Vuosalmi; länsirajana salmen uloin valaistu viitta Louhiniemen eteläkärki – Kumpelinniemen pohjoiskärki -linjalla, itäraja kulkee Suikkaanniemen eteläkärki – Piiansaaren pohjoiskärki -linjalla.
  2. Arvinsalmi; länsirajana Sikosaaren kaakkoispuolella oleva salmen uloin valaistu viitta, itärajana Sokanniemi – Tuohiniemi -linjalla oleva salmen uloin valaistu viitta. 3) Tikanselän-Pyhäselän välinen Vuosalmi; kieltoalueen länsi- ja itärajoina ovat Tikansaaren ja Vuoniemen välisen salmen uloimmat valaistut viitat.
 • Tarkat pyyntimitat, rauhoitusajat ja saaliskiintiöt löytyvät Kalatalouden Keskusliiton sivuilta

PYYNTITEKNISET RAJOITUKSET

 • Oriveden pohjoisella alueella kesällä ja talvella yli kolme (3) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm ja sitä harvemmilla verkoilla. Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava myös Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset (ks. kalastusrajoitus.fi).
 • Lohikalapyynnissä kalastusalue suosittaa käytettävän 80 mm tai sitä suurempaa silmäkokoa (suosituksen perustelu: 1.4.2012 kaikki alamittaiset kalat vahingoittuneet tai vahingoittumattomat on palautettava viipymättä takaisin vesistöön).
 • Pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli vähintään 80 mm koskien yli kolme (3) metriä syvempiä vesialueita.
 • Siian pyyntiaikaan 15.10.-15.11 pohjaverkoilla ei rajoituksia.
 • Verkkojen solmuvälirajoitukset eivät koske muikkuverkkoja.

SIIMAKALASTUS

 • Kohosiimapyynti (ml. pinta- eli lohisiimakalastus) on kielletty ympärivuotisesti.

PYYDYSTEN MERKINTÄ

 • Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot (osoite tai puhelinnumero) sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä.
 • Seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki). Pyydysmerkit on laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikköarvon mukainen määrä.
 • Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koenta-avannolle. Talvipyynnissä yli 10 m pitkä pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä 1,2 m korkealla merkkisalolla (ei valkoinen) varustettuna vähintään 2 cm:n heijastimella.

Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä valvojilla on oikeus luvattomien pyydysten takavarikointiin.

Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava myös Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalatusrajoitukset (ks. kalastusrajoitus.fi).

Katso myös Osakaskunnan päättämät kiellot ja muut määräykset, mm. norpparauhoitusalue >>