Yksikkömaksut Osakkaat Vieraat
Verkko 3*30 2,00 € 4,00 €
Rysä < 1 m 2,00 € 4,00 €
Rysä > 1 m = 3 yksikköä 6,00 € 12,00 €
Uistin, lisäkpl 3,00 € 3,00 €
Iskukoukku 5 kpl 2,00 € -
Pitkäsiima 100 koukkua 10,00 € 20,00 €
     
Sorsastus 1 vrk vapaa 10,00 €
Sorsastus, syksy vapaa 20,00 €
     
Rapumerrat 5 kpl 2,00 € 4,00 €
     

Verkkojen enimmäispituus on 240 m pyynti- tai venekuntaa kohti.
Jos verkon korkeus on >3 m, jokaista alkavaa 3 lisämetriä kohti tulee yksi lisäyksikkö.
Katiska vapaa.


Huom!

 • Verkot on merkittävä näkyvästi lippukuvaksella.
 • Pyydyksiin on kiinnitettävä yksikkömerkit ja omistaja- sekä osoitetiedot.
 • Talvikalastuksessa verkkovälit on oltava vähintään 100 metriä
 • Katso myös muut kalastusta koskevat määräykset
KALASTUKSEN RAJOITTAMINEN SAIMAANNORPAN SUOJELEMISEKSI
Norpparauhoitusalue2016 2020 pieniNorpan rauhoitusalue

Karttaan merkityllä alueella seuraavien pyydysten ja kalastustapojen käyttö on kielletty ympärivuotisesti:

 • Pitkäsiima ja muu koukkupyydys,jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa
 • Riimuverkko
 • Verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka)
 • Solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka)
 • Solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta
 • Rysä, paunetti ja muu vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä ja joka ei ole päältä avoin
 • Katiska, merta tai päältä suljettu rysä, jonka nieluun voi muodostua aukko, joka on leveydeltään suurempi kuin 150 millimetriä tai pyöreänielu, joka on halkaisijaltaan suurempi kuin 180 mm.

Edellisen lisäksi kalastus verkkopyydyksillä, lukuunottamatta solmuväliltään alle 22 millimetriä olevia muikkuverkkoja, on sopimusalueella kielletty huhtikuun 15. päivästä kesäkuun 30. päivään.

LUPIEN MYYNTIPAIKAT
 • Kaupparinne Oy, Kauppatie 8, 82335 Rasivaara. Puh. 044-3006148
 • Asser Lintunen, Savikontie 257, puh. 0400-483155
 • Parviainen Pekka, Pohjukantie 115, 82290 Nieminen
  puh. 040 3525664